Проект "Здоров'я молочної залози"

111Рак молочної залози в останні роки привертає особливу увагу, що пов’язано в основному зі значним зростанням захворюваності та смертності від даної патології у всьому світі. Смертність від раку молочної залози (РМЗ) призводить до щорічної втрати 32,5 тисяч людино-років життя, що складає 52,8% від усіх втрат серед жіночого населення України працездатного віку. Рак молочної залози більш ніж у 50% випадків діагностується у задавнених стадіях, що призводить до високого рівня смертності від цієї патології, а також до зростання витрат на лікування у 25-30 разів порівняно з тим, коли пухлина виявляється у ранній стадії. Чи ж можна істотно скоротити ті втрати? Можна. Високий рівень смертності є наслідком того, що більш як у половини випадків захворювання діагностують уже в задавнених стадіях.

Висновок напрошується сам по собі: стежте за станом своєї молочної залози, не занедбуйте хвороби.

Окрім збереження здоров’я, матимемо й величезний економічний виграш: уразі своєчасного виявлення неблагополуччя витрати на лікування будуть
у 25—30(!) разів меншими.
Саме тому великої актуальності набуває впровадження програм скринінгу, що сприяє ранньому виявленню раку молочної залози, котрі покращать
5-річне виживання хворих та зменшать витрати на лікування.

Програма профілактики і ранньої діагностики раку молочної залози охоплює два напрямки. Перший — первинна, тобто, патогенетична профілактика, другий — вторинна профілактика, діагностика та лікування передпухлинних захворювань.

Позаяк етіопатологія захворювання остаточно ще не з’ясована, можливості первинної профілактики обмежені. Отож основні зусилля фахівці
спрямовують на удосконалення вторинної, виділення груп передпухлинних станів та їх своєчасне лікування.
Йдеться про самостійне обстеження, систематичні лікарські огляди, спостереження та лікування предпухлинних захворювань молочної залози, надання кваліфікованої медичної допомоги залежно від патології в плані лікування, нагляду і реабілітації, та своєчасного направлення в онкологічну лікарню при діагностуванні чи підозрі на рак молочної залози.

В 1999 році корисною і своєчасною виявилася допомога Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я та USAID. Спільними зусиллями зацікавлених установ США та України в Києві було створено в рамках партнерської співпраці за підтримки Головного управління охорони здоров’я міста “Центр здоров”я жінки” і започатковано проект “Здоров’я молочної залози”. З метою реалізації проекту в Київському міському клінічному ендокринологічному центрі відкрито “Кабінет дисгормональних захворювань молочної залози”.
В основу покладено нову модель організації
всебічного медичного обстеження жінок, що передбачає широкий діапазон заходів, а саме: освітню роботу, ранню діагностику, лікування та контроль
за станом здоров’я пацієнток, які пролікувалися.